مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه تهران مرکز / معدل 15
 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دماوند

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  رهیاب تلکام
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس
https://.com