مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد واحد قوچان / معدل 13.33

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۸۹
  مواد غذایی شاهسوند
  بازاریابی و فروش/ سوپروایزر

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com