مختصری از من

به عنوان فردی که علاقه به ارائه تخصص خود در زمینه حسابداری مرتبط با تخصص و مدرک تحصیلی می باشم بسیار علاقه مند به ارائه تخصص خود در ادارات و شرکت های مورد نیاز می باشم تا بتوانم به خدمتگذاری بپردازم.

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر / معدل 16.95

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به فعالیت های فرهنگی و ورزشی به صورت گروهی و فردی
 • علاقه به انجام امورات اجتماعی به صورت فردی و همکاری با دیگران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آتش نشانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ADSL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ایمنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آتش نشانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com