مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۳
  برنامه کاوان کیانا
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس طراحی و اجرا

  توضیحات: اجرای سیستم های حضور و غیاب، دوربین مداربسته، راه اندازی شبکه های کوچک

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA , MCSA , MCITP , VMWARE

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA , MCSA , MCITP , VMWARE
https://.com