مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه اموزش عالی فن و دانش ساوه / معدل 16

افتخارات

 • 1388
  مقام اول استان در طراحی سیاه قلم(پورتره)

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • حضور در پایگاه فرهنگی مسجد
 • طراحی چهره(پورتره)

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
دانش تخصصی
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
https://.com