مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم مدیریت
  گرایش امور اداری /دانشگاه علمی کاربردی امام خمینی / معدل 19

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  دفتر سینمایی سیما نگر فارا
  منابع انسانی و آموزش/ مشاور
 • فروردین ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  آژانس هواپیمایی نجما
  بازاریابی و فروش/ کانتر داخلی و مشاور فروش
 • شهریور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳
  سایپا
  روابط عمومی محتوا و رسانه/ مسئول فروش

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Premiere
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe After Effects
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cinema 4D
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com