مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1388
  کارشناسی ریاضی
  گرایش محض /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر / معدل 13

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۵
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس فارغ التحصیلان

  توضیحات: رضایت کامل حوزه کاری از اینجانب و دریافت تشویقی بابت بروز کردن پرونده ها و صادر کردن به موقع مدرک تحصیلی دانشجویان و فعال در تمام زمینه ها

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • داشتن دو مدرک رایانه کار icdl درجه یک و رایانه کار icdl
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
https://.com