مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  فوق دیپلم ابزار دقیق
  گرایش برق /دانشگاه علمی کاربردی منطقه ویژه / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
  سنا
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارگر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  جتچتت

پروژه ها

 • 1395
  چهار مورد طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق (دود)
  طراح و انجام دهنده

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com