مختصری از من

قد: 185
وزن: 76

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1396
  کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم مکانیزاسیون کشاورزی
  گرایش انرژی /دانشگاه تهران / معدل 17.5
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
  /دانشگاه محقق اردبیلی / معدل 17.58

افتخارات

 • 1395
  رتبه یک کشوری آزمون کارشناسی ارشد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Solidworks
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com