مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1390
  دکتری دامپزشکی
  گرایش دامپزشکی /دانشگاه شهید چمران اهواز / معدل 16.89

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com