مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  کارگزاری
  مالی و حسابداری/ کارشناس بازار سرمایه

ابزار و نرم افزار

 • COMFAR
  80% Complete
  عنوان مدرک: ارزیابی طرح های صنعتی
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com