مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پیک برتر
  بازاریابی و فروش/ بازاریابی و فروش +بازاریابی دیجیتال(بنر)

پروژه ها

 • 1395
  فارامد
  مشاور بازرگانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com