مختصری از من

احترام، صداقت واعتماد متقابل از مهمترین الویت ها میباشد

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  آژانس هواپیمایی
  مالی و حسابداری/ حسابدار و دیریت مالی و اداری

  توضیحات: شرکتهای پیمانکاری و خدماتی، سیستم های کارامد اداری، آژانس های هواپیمایی متعدد به عنوان حسابدار، سرپرست مالی، مدیر اداری، مدیر مالی و مشاور

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  آموزش کارآموزان حسابداری آژانس هواپیمایی
 • 1394
  آموزش حسابداری برای کارآموزان حسابداری
 • 1394
  آموزش حسابداری برای کارآموزان حسابداری آژانسهای هواپیمایی.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی، فرهنگی، اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار رافع ، نرم افزار سما پرداز، نرم افزار حسابیار، نرم افزار پیوست و بسته آفیس و .....
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com