مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی ارشد MBA
    گرایش بازاریابی /دانشگاه تهران / معدل 16.8
https://.com