مختصری از من

https://ir.linkedin.com/in/maryam-bakhtiyari-22b66410b

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد حسابرسی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان-علی آباد کتول / معدل 16
 • 1389 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابرسی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / معدل 15
 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم حسابداری
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی آئین بهروش
  مالی و حسابداری/ سرپرست حسابرسی
 • آبان ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵
  موسسه حسابرسی ایران مشهود
  مالی و حسابداری/ حسابرس ارشد
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۳
  موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس
  مالی و حسابداری/ حسابرس
 • مرداد ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  بیمه سینا
  مالی و حسابداری/ کارشناس اموال
 • مهر ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰
  فروشگاه کاشی و سرامیک پاسارگاد
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۸۹
  شرکت نیلگون دریای خلیج فارس
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مهر ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۷
  موسسه حسابداری و حسابرسی صفاهان سپید
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ,The Relationship between auditor characteristics and discretionary accruals in companies listed on the Tehran Stock Exchange, Automobile industry-manufacturing parts International Advances in Engineering and Technology (IAET), volume 33
 • 1395
  The Relationship between auditor tenure, size and rank audit institutionsand discretionary accruals in companies listed on the Tehran Stock Exchange, Automobile industry-manufacturing parts, International Advances in Engineering and Technology (IAET), volume 33
 • 1395
  تهیه صورت جریانهای نقدی طبق IFRS به همراه تجزیه و تحلیل روندهای آن، مرکز آموزش حسابداران خبره، (8ساعت)
 • 1395
  استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، مرکز آموزش حسابداران خبره، (40 ساعت)
 • 1393
  کشف و پیشگیری تقلب، اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، مرداد
 • 1393
  بررسی علل الزام تشکیل کمیته های حسابرسی، اولین کنفرانس ملی حسابداری، حسابرسی و حسابدهی، سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی گلستان، مهر

پروژه ها

 • 1395
  حسابرسی اطلاعات مالی آتی شرکت عملیات اکتشاف نفت
  حسابرس ارشد
 • 1395
  حسابرسی صورتهای مالی شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات بانک پاسارگاد
  حسابرس
 • 1395
  حسابرسی صورتهای مالی شرکت CNPC
  سرپرست
 • 1395
  حسابرسی ویژه شرکت پشتیبانی امور دام کشور
  سرپرست
 • 1395
  حسابرسی بیمه تامین اجتماعی کارخانجات کابل سازی ایران
  سرپرست
 • 1394
  حسابرسی صورتهالی مالی شرکت بهسازان ملت
  حسابرس
 • 1394
  حسابرسی صورتهای مالی گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا (هلدینگ بهسازان)
  حسابرس ارشد
 • 1394
  حسابرسی اوراق مشارکت و صورتهای مالی شرکت فولاد زرند ایرانیان
  حسابرس
 • 1394
  حسابرسی صورتهای مالی شرکت عملیات اکتشاف نفت
  حسابرس ارشد
 • 1394
  حسابرسی مالیاتی شرکت توسعه برق غدیر اکسین
  حسابرس ارشد
 • 1393
  حسابرسی مالی و مالیاتی گروه سرمایه گذاری ایستک
  حسابرس
 • 1393
  حسابرسی مالی و مالیاتی شرکت توسعه صنعت ایران ایران افق
  حسابرس
 • 1393
  حسابرسی صورت های مالی بانک پاسارگاد
  حسابرس
 • 1393
  حسابرسی مالی و مالیاتی شرکت توسعه مسیر برق گیلان
  حسابرس ارشد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران، IFRS، IASB، قوانین و مقررات مالیاتی و تامین اجتماعی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فناوران اطلاعات خبره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رایورز
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران، IFRS، IASB، قوانین و مقررات مالیاتی و تامین اجتماعی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com