مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالیاتی /دانشگاه تحقیقات صنعتی ایران

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  خدمات اول مخابرات
  منابع انسانی و آموزش/ اداری وپشتیبانی و118

افتخارات

 • 1379
  دوومیدانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • دوومیدانی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی وحرفه ای
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی وحرفه ای
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com