مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد جامعه شناسی
  /دانشگاه گیلان / معدل 17
 • 1387 تا هم اکنون
  کارشناسی جامعه شناسی
  /دانشگاه گیلان / معدل 18

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  موسسه تبلیغات کادوسیه
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارشناس روابط عمومی
 • مهر ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۵
  جهاد دانشگاهی
  پژوهشگر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  سنجش رابطه وضعیت اقتصادی و فرهنگ سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه گیلان پذیرش شده در مجله مطالعات اجتماعی ایران
 • 1394
  "شبکه های اجتماعی مجازی و کنشگری زیست محیطی (مطالعه ای بر گروه زیست محیطی رفتگران طبیعت در ایران)" چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
 • 1394
  Annual Conference on Modern Approaches to Research in the Humanities held by:MIPV Scientific Research Center

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com