مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  دکتری تخصصی
  گرایش بیماری های داخلی دام های بزرگ /دانشگاه تهران
 • 1385 تا 1391
  دکتری دامپزشکی
  گرایش عمومی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  کلینیک دامپزشکی
  کمک دامپزشک

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  دارای مقاله علمی پژوهشی در سال 1392 بررسي فاكتورهاي خطر شيوع عفونت لپتوسپيرا در اسبهاي منطقه گنبد
 • 1391
  دارای مقاله ISI در سال 2013 با عنوان Serological Study of Leptospirosis in Horses in Gonbad, Iran
 • 1390
  عضو کمیته اجرایی اولین همایش منطقه ای بیماری هاری در شمال غرب کشوربه مناسبت سال و روز جهانی بیماری هاری در 10 مهر 1390 با حضور مسئولین و کارشناسان وزارت بهداشت و انستیتو پاستور
 • 1390
  عضو کمیته اجرایی کارگاه تشخیص تفریقی بیماریهای دستگاه گوارش نشخوارکنندگان
 • 1390
  عضو کمیته اجرایی سخنرانی بیماریهای ویروسی رایج در دام های بزرگ با محوریت اسب در شمال غرب کشور
 • 1389
  دبیر انجمن علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سالهای 91-89
 • 1389
  دبیر اجرایی دوره های آموزشی: بهداشت و پرورش اسب، کارگاه و سمینار بیماری BVD-MD، کارگاه جیره نویسی دام و طیور با نرم افزار

پروژه ها

 • 1395
  بررسی میزان لاکتات، بتا اندورفین، کورتیزول، تیروکسین در اسبهای ورزشی و کورس
  مجری
 • 1395
  بررسی عدم تحمل ورزشی در اسبهای کورس با ارزیابی میزان سرم آمیلوئید A
  همکار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com