مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه و به صورت حرفه ای در زمینه
میریت پروژه و سرپرستی و نظارت در پروزهایی که مرتبط با رشته تحصیلی بنده (مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی )میباشد ، اجرای عملیات جمع آوری شبکه های فاضلاب و انشعابات و همینطور اجرای شبکه و توسعه خطوط انتقال اب فعالیت میکنم و بسیار علاقمند هستم تا تخصص و انگیزه خود را با تیم مهندسی مشاور ان شرکت محترم به اشتراک بگذارم
چند ویزگی من حس مسولیت پذیری بسیار بالا و همینطور قدرت تصمیم گیری در موقعیت های حساس و همینطور روابط عمومی بالا و روحیه بالای کار تیمی بنده و سخت کوشی فراوان میباشد که تاکنون در موفقیت های زندگی من بسیار موثر بوده و عامل مهمی که توان مضاعفی در این زمینه به من میدهد ،علاقه مندی بالای من در حوزه مهندسی آب میباشد.
با تشکر

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
  گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی /دانشگاه دانشگاه فنی و مهندسی تهران جنوب / معدل 14

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

پروژه ها

 • 1388
  اجرای شبکه های آب و فاضلاب به همراه توسعه شبکه و بانضمام انشعابات آب و فاضلاب از سال 1388
  مدیر پروژه - سر پرست کارگاه

  توضیحات: اجرای 10000 متر اجرای شبکه فاشلاب به اقطار از 250 میلیمتر تا 800 میلیمتر و همینطور تعویض شبکه در مناطق 13 و 14 و 7 و8 و1 و 3 بهمراه 12000 فقره انشعاب فاشلاب با کارفرمایی شرکت فاضلاب تهران و آبفای منطقه 1 شهر تهران و مهندسین مشاور لار - پارس اب تدبیر -چکاب آزما سدید -و اویسا طرح و گاماسیاب
  و
  اجرای 20000 متر اجرای شبکه و انشعابات آب در مناطق 6 و 5 و 1 ابفای تهران

افتخارات

 • 1388
  تقدیر نامه هایی که از شرکت های پیمانکاری موجود هست.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی آب
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرو لیکی

ابزار و نرم افزار

 • -safe- autocad-etabs- MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی آب
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرو لیکی
https://.com