مختصری از من

چند ویژگی بارز من که میتواند در پیشبرد اهداف شما موثر باشد روحیه بالای کار تیمی و توان ارتباط خوب با دیگران و مدیریت و مسئولیت پذیری می باشد
و جدا از موارد اصلی و ویژگی های اصلی من به کار کردن و فعالیت در کنار درس و تحصلیم بسیار علاقه مند هستم

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی میکروبیولوژی
  گرایش سلولی مولکولی /دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان / معدل 16

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  ارائه مقاله

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر و اینترنت
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر و اینترنت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com