مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش گیاهی /دانشگاه بوعلی سینا

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  آموزش خصوصی
  هنر/طراحی/ آموزش موسیقی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  کنفرانس علمی پژوهشی کشت بافت گیاه و جنین زایی گیاه Trigonella

پروژه ها

 • 1395
  کشت بافت و جنین زایی گیاهی
  مدیر پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی : نوازندگی گیتار کلاسیک و الکتریک از سال ۱۳۸۷
 • طراحی سیاه قلم

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • کشت بافت گیاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Premiere
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe After Effects
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کشت بافت گیاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com