مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
  گرایش کسب و کار /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 18

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com