مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1386
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج / معدل 15.7

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  نهضت سواد آموزی
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر فنی
 • فروردین ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۲
  شرکت آتشکده هورام غرب
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه
 • مرداد ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۸
  شرکت آران غرب
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر فنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آشنایی با متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با نرم افزار اتوکد و آفیس
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com