مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی آمار
  گرایش آمار /دانشگاه علم و فرهنگ تهران / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۴
  موسسه فرهنگی هنری شکوه علم و هنر
  مسئول دفتر/ مسئول امور مالی و اداری + عضو هیئت مدیره موسسه

  توضیحات: در همه امور موسسه نقش پر رنگ و فعالی داشتم.

ابزار و نرم افزار

 • spss
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com