مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش تجارت بين الملل /دانشگاه آزاد اسلامى
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی حقوق
  گرایش قضايي /دانشگاه پيام نور تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  موسسه حقوقى كلبه عدل و داد
  حقوق/ مشاور حقوقى
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  شركت لاله بزرگ
  حقوق/ مشاور حقوقى
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  دفتر وكالت مدنى
  حقوق/ مشاور حقوقى

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  1395 - رساله ى نقش و جايگاه حقوقى امضا در تجارت الكترونيكى در حقوق ايران و قانون نمونه ى آنسيترال

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعاليت هنرى در زمينه نواختن ساز ويولن

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • تسلط به امور كامپيوترى word excel PowerPoint
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1&2
https://.com