مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش کارآفرینی ( کسب وکار جدید) /دانشگاه تهران
 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مدیریت
  گرایش خدمات بهداشتی و درمانی /دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران / معدل 17.81

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی کیان تک نرم افزار
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی
 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۰
  مجتمع بیمارستانی امام خمینی
  کارشناس درآمد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1387
  گذراندن دوره های آزاد آموزشی مدیریت تیم فروش و بازاریابی و فروش حرفه ای در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های ورزشی - هنری - علمی و تحقیق - و فعالیت های charity

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فن بیان و اصول مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فن بیان و اصول مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com