مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع پلیمر
  گرایش پلیمر /دانشگاه آزاد بوشهر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت سنگ مصنوعی اورانوس در بوشهر
  مهندسی شیمی/ کارمند آزمایشگاه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی _تدریس وآموزش در مدرسه ها یا موسسه ها
 • ورزشی وتدریس

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: Acdl 1 _ 2

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: Acdl 1 _ 2
https://.com