مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه بین المللی امام خمینی

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  دهکده راه سبز
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • مهر ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۱
  ترک اعتیاد خانه سبز
  پزشکی درمانیپرستاری/ روانشناس
 • شهریور ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۸۹
  کانون فرهنگی آموزش
  منابع انسانی و آموزش/ پشتیبان آموزشی
 • خرداد ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۷
  کانون پرورش فکری کودک ونوجوان
  مربی کمکی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com