مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1386
  کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی
  /دانشگاه موسسه عالی آموزش پژوهش مدیریت و برنامه ریزی / معدل 17.5
 • 1378 تا 1383
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۲
  سروش
  مهندسی صنایع/ مدیر فنی

دانش تخصصی

 • system architect
  20% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه گذراندن دوره مهندسی سیستم
 • QlikView
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه نفتی
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • system architect
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • system architect
  20% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه گذراندن دوره مهندسی سیستم
 • QlikView
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه نفتی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com