مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش قدرت- سیستم /دانشگاه دانشگاه من
 • 1392 تا 1393
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه دانشگاه من / معدل 12.34
 • 1391 تا 1392
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 12.34

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • میکروکنترلر AVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com