مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد دانشجوی فوق لیسانس
  گرایش معماری /دانشگاه آزاد
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش تکنولوژی معماری /دانشگاه دانشگاه رفسنجان / معدل 16
 • 1380 تا 1382
  فوق دیپلم نقشه کشی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه دانشگاه سراسرس کرمانشاه / معدل 16
https://.com