مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد طراحي و پروژه
  گرایش Fashion design /دانشگاه Accademia di belle arti di brera

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۲
  شركت وصوق جم
  هنر/طراحی/ طراح جواهرات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراح
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني حرفه اي طراح جواهرات با نرم افزار، فوق ليسانس رشته طراحي مد و لباس

ابزار و نرم افزار

 • Rhinoceros
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراح
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرك فني حرفه اي طراح جواهرات با نرم افزار، فوق ليسانس رشته طراحي مد و لباس
https://.com