مختصری از من

علاقه مند فعالیت در محیطی هستم که سطح دانش و مهارتی آن بیشتر از سطح من باشد تا زمینه رشد و ترقی من بیشتر فراهم شود.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد تربیت بدنی
  گرایش فیزیولوژی ورزشی محض /دانشگاه کردستان-سنندج / معدل 18.3

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  طرح ناهنجاریهای وضعیتی(دفورمیتی)
  آسیب شناس

  توضیحات: حضور در مجموعه تخصصی آسیب شناسی ارومیه و درمان بیماران دچار ناهنجاری وضعیتی و یکی از کارشناسان ارشد مجموعه به مدت یک سال و همچنین فعالیت در طرح ناهنجاریهای وضعیتی در شهرستان سنندج و بررسی و شناسایی اسیب های پوسچری دانشجویان دانشگاه کردستان به مدت یک سال.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس واحد درسی کشتی در دانشگاه آزاد مهاباد به مدت 2 ترم دفاع پایان نامه با محوریت تاثیر 2 شدت تمرین مقاومتی بر بیماران پرفشارخونی با بررسی تغییرات هورمون های رنینن، آنژیوتنسین و ANP

پروژه ها

 • 1395
  -
  -

  توضیحات: -

افتخارات

 • 1395
  عنوان دانشجو نمونه در سال های 1391 تا 1393
  عنوان بهترین ورزشکار دانشجو در سال 1393
  حضور 5 سال سابقه حضور در تیم های ملی کشتی
  حضور در مسابقات جهانی کودک
  حضور در تورنمت های مسابقات کشتی در کشورهای آذربایجان، گرجستان و ترکیه
  قهرمانی کشور در ردهای سنی نونها

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تدریس
 • مدیریت مجموعه های فرهنگی ورزشی
 • فعالیت در کلینیک های بازتوانی
 • مربیگری ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • ورزش و آسیب های ورزشی و همچنین ارائه برنامه های تمرینی تخصصی برای ورزشکاران
  100% Complete
  عنوان مدرک: مربیگری درجه 2 کشتی، مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی،مربیگری درجه 3 بدنسازی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: -
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک: -

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: -
دانش تخصصی
 • ورزش و آسیب های ورزشی و همچنین ارائه برنامه های تمرینی تخصصی برای ورزشکاران
  100% Complete
  عنوان مدرک: مربیگری درجه 2 کشتی، مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی،مربیگری درجه 3 بدنسازی
https://.com