مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی الهيات و معارف اسلامي
  گرایش فقه و مباني حقوق اسلامي /دانشگاه تهران

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com