مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد / معدل 17.16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۳ تا هم اکنون
  آزاد
  مهندسی عمران/ معماری/ پیمانکاری

پروژه ها

 • 1395
  پروژه 10 واحدی خدابنده
  مجری
 • 1395
  پروژه 4 واحدی اسفندانی
  مجری و سرمایه گذار
 • 1395
  دانشگاه آزاد اسلامشهر
  مدیر پروژه
 • 1395
  شرکت نفت ایرانول
  مدیر پروژه

  توضیحات: ساخت گارد محافظ

 • 1395
  شرکت نفت ایرانول
  مدیر پروژه

  توضیحات: باز سازی ورودی شرکت

 • 1395
  شرکت نفت ایرانول
  مدیر پروژه

  توضیحات: باز سازی واحد بلندینگ

 • 1394
  شرکت نفت ایرانول
  مدیر پروژه

  توضیحات: عایق کاری سقف سوله

 • 1393
  پروژه 9 واحدی باقری
  مجری و سرمایه گذار
 • 1393
  پروژه 6 واحدی دیباجی-ساقه
  مجری و سرمایه گذار
 • 1392
  پروژه 5 واحدی 148 تهرانپارس
  مجری و سرمایه گذار
 • 1390
  پروژه 4 واحدی قصابان
  مجری و سرمایه گذار
 • 1387
  پروژه 3 واحدی شاهد 10
  مجری
 • 1387
  پروژه 4 واحدی شاهد 12
  مجری
 • 1386
  پروژه 16 واحدی شاهد 11
  مجری
 • 1386
  پروژه 2 واحدی خ 180
  مجری
 • 1384
  پروژه 8 واحدی شاهد 7
  مجری
 • 1383
  پروژه 8 واحدی شاهد 2
  مجری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • عمرانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی عمران

ابزار و نرم افزار

 • ETABS&autocad
  60% Complete
  عنوان مدرک: طراحی
دانش تخصصی
 • عمرانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی عمران
https://.com