مختصری از من

شاعر
عکاس
نویسنده
کارگردان هنری
.
دانشجوی رشته ی IT
و شاغل در زمینه ی وب هاستینگ

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه آزاد تهران شمال

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  server.ir میزبان تارنمای ایران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبان

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • وب هاستینگ
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • عکاسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نویسندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • وب هاستینگ
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • عکاسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نویسندگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com