مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش تجزیه /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا / معدل 19.57
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا / معدل 17.08

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  شرکت در سمینار دو سالانه الکتروشیمی و ارائه پوستر مربوط به تز پایان نامه، اصفهان، دانشگاه اصفهان.
 • 1395
  گواهینامه آشنایی با اصول کروماتوگرافی مایع و کار با دستگاه HPLC
 • 1395
  گواهینامه آشنایی با اصول کروماتوگرافی گازی و کار با دستگاه GC
 • 1394
  شرکت در کارگاه "ایده پردازی در کسب و کارهای نوپا"

پروژه ها

 • 1395
  پروژه کارشناسی ارشد: افزایش جریان افزایش جریان الکتروکاتالیتیکی اکسایش اوره در محیط قلیایی توسط الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات کلینوپتیلولیت تعویض یون شده با نیکل(II): طراحی آزمایش به روش رویه پاسخ

  توضیحات: مقاله ISI چاپ شده در Direct Science ، ژورنال Chemistry analytical Electro .

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • حضور در مرکز تحقیقات شیمی رازی و فعالیت به عنوان پژوهشگر.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار sigma plot
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای کارکرد شبیه نرم افزار Excel
 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Nova
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار Design Expert
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای کارکرد شبیه نرم افزار Minitab
 • نرم افزار Chem Draw
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان انگلیسی از آموزشگاه زبان پویش
https://.com