مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1392
    کارشناسی برق
    گرایش مخابرات /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

  • مرداد ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۵
    هواپیمایی ایران ایر
    کارمند خدمات مسافر
https://.com