مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1390
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ورامین . پیشوا / معدل 14.75

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  خصوصی
  مالی و حسابداری/ مدیر انبار

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com