مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1378 تا 1382
    کارشناسی زبان ادبیات فارسی
    گرایش قارسی /دانشگاه آزاد چالوس / معدل 15
https://.com