مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی حیابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه تبریز / معدل 1500

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت سبلان پی البرز
  مالی و حسابداری/ مدیر امور مالی و اداری
 • آبان ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۱
  ماشین سازس مینایی
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار پیوست
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • و
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار پیوست
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com