مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی فیزیک
  /دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  انتشارات خیلی‌سبز
  منابع انسانی و آموزش/ مترجم

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com