مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1392
    کارشناسی مدیریت
    گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com