مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1389
    کارشناسی فقه و حقوق اسلامي
    گرایش حقوق /دانشگاه تاكستان

زبان

  • ترکی
    40% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com