مختصری از من

مختصری از من
به عنوان فردي که از زمان فارغ التحصيلي مشغول کار صنعت ساختمان بوده ام و همينطور توانايي ها و ويژگي هاي فردي همچون صداقت و تعهد کاري که در خود ميبينم علقه مند هستم که در زمينه شغلي مورد نظربا شما وارد همکاري گردم

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1390
  کارشناسی معماري
  گرایش طراحي /دانشگاه ازاد زنجان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  پروژه هاي ساختماني شخصي ساز
  مهندسی عمران/ معماری/ مدير و سرپرست کارگاه ساختماني

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com