مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسی عمران-عمران
  /دانشگاه دانشگاه غیرانتفاعی سجاد / معدل 12.3

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲
  شرکت نگین شرق
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com