مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش بازرگانی /دانشگاه خلیج فارس / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  ثانی
  مالی و حسابداری/ کارشناس بازرگانی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: senior
 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ای سی دی ای

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: senior
 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ای سی دی ای
https://.com