مختصری از من

اعتقادات:مسلمان شیعه 12 امامی
سابقه کاری: ب مدت 3ماه توی شرکت اگاه مشغول بکار بودم وب مدت11ماه در بازار الکترونیک مشغول بکار بودم
حدود 1 ماه در بازار چاپ بنر مشغول بکار بودم
ودر زمان حال حدود 6 ماه هست در شرکت کامپیوتری هستم
قصداز ورود ب سپاه:خدمت خالصانه به نظام جمهوری اسلامی

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1394
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش کامپیوتر و بازاریابی / معدل 15

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلوم
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلوم
https://.com