مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آل طه
 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم عمران
  گرایش نقشه برداری /دانشگاه دارالفنون

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  پروژه بتن و فولاد

پروژه ها

 • 1394
  پروژه بتن وفولاد
  کاردان پروژه

  توضیحات: اندازگیری مقاومت یک ساختمان۵ طبقه در تهران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • والیبال
 • شنا
 • موسیقی پاپ
 • مطالعه کتاب

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ETABS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ETABS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com