مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه حافظ

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  اتلیه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ عکاسی

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • نقاشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نقاشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com